STV Video Data

Tjänster

Tjänster

Installation och driftsättning

Via egen utbildad personal och via auktoriserade teknikpartners levererar vi med fullt ansvar lösningar och system till våra kunder på en lokal och global basis. Inför varje installation upprättas en kvalitets- och tidplan. Installationen avslutas med att behörig kundrepresentant skriver på ett installationsgodkännande.

En professionellt genomförd installation och driftsättning handlar om så mycket mer än bara det fysiska monteringsarbetet. Rätt utrustning, i rätt tid, med rätt förutsättningar är parametrar som avgör det slutgiltiga resultatet.

Utbildning

Det viktigaste steget i en implementation är att användarna utbildas på ett effektivt sätt. Vi anser ingen leverans vara komplett innan adekvat utbildning genomförts – punkt!

STV har personal avdelad för användarutbildning vilket ger hög kvalitet på våra utbildningar. Vi rekommenderar användarutbildning i samband med installation och driftstart. Repetitionsutbildning och utbildning av nya användare kan ske antingen på plats hos kund, eller via video.

Konsultation

STV erbjuder ett brett utbud av konsultationstjänster med allt från förstudier och nätanalys till design av komplexa infrastrukturlösningar och integrerade AV-system.

Projektledning

Oavsett om det handlar om nyprojektering eller en genomgång av ett befintligt AV-system står våra erfarna projektledare till ert förfogande. Låt oss leda er genom projekten så kan ni fokusera på det som är viktigt för er verksamhet.

Distanssupport

Genom att ge STV möjlighet till fjärradministration av utrustningen som lyder under serviceavtal kan supportärenden påbörjas snabbare och i många fall slutföras snabbare. Fjärradministration kan ske via, terminaltjänster / fjärranslutning av dator, under förutsättning att STV ges tillgång till kundens utrustning. STV ansluter t.ex. via VPN-tunnel till kundens nät, eller genom uppringd förbindelse via analogt eller ISDN-modem som ansluts via com-port eller via IP direkt till utrustning.