STV Video Data

Nivå 2: Basserviceavtal

Nivå 2: Basserviceavtal

Felavhjälpande arbete påbörjas snarast möjligt, dock senast första ordinarie arbetsdag efter felanmälan, förutsatt att anmälan gjorts till STV före kl. 15.00.

Telefon och videosupport:

  • STV har ett dedikerat telefonnummer för support mellan kl 07.30 – 21.30, helgfri vardag. Här kan felsökning utföras kort efter att felanmälan skett.
  • Teknisk 2nd-linesupport är öppen 08.00 – 17.00.
  • ”Remote management”, feldiagnostik kan ske via Internet förutsatt att relevant kommunikation går att göra genom brandväggar och liknande
  • STV har flera videokonferenssystem tillgängliga för testsamtal 24 timmar per dygn.

Fria uppgraderingar:

  • Under avtalstiden erhåller kunden fria uppgraderingar av programvara.
  • Detta innefattar nya mjukvaruversioner med nya och förbättrade funktioner, dock ej mjukvarukomponenter som betraktas som produkter.
  • Distansinstallation av uppgraderingar ingår i kostnaden för avtalet.

Prioriterade reservdelar:

  • Vid felanmälan till STV görs bedömning om det kommer att krävas ett besök för att lösa problemet eller om problemet kan lösas per telefon mellan lokal kontaktperson och STV.
  • Felsökning, reservdelar och/eller utbytessystem på plats hos kund inom 48 timmar efter felanmälan.
  • STV har vissa reservdelar tillgängliga på lager och vid behov skickas reservdelar från aktuell leverantörs reservdelslager.