STV Video Data

Information

Information

2014-10-17
Planerad servicefönster, helgen lö-sö 18-19:e okt för telefoni- och video tjänster

På senare tid har flera säkerhetsluckor upptäckts som OpenSLL Heartbeat, GNU Bash shell och nu senast relaterat till SSLv3 POODLE. Dessa säkerhetsluckor kan tillämpas på flera plattformar där STV’s smartmeeting tjänster används.

STV kommer att säkerställa sina tjänster, och det gör att vi inte kan garantera telefoni- och video funktion under dessa dagar som berör Smartmeeting tjänster och STV’s interna video infrastruktur.

 

2014-09-25
New BASH Shell Shock Security Bug – bigger than Heartbleed!

Programvaruuppdateringar kommer släppas till de produkter som är påverkade.

För senaste status se följande länkar:
Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS/Expressway)(FIX! release x7.2.4 / x8.2.2)
Cisco TelePresence Conductor(FIX! release v2.4.1)
Cisco Telepresence endpoints (C series, EX series, MX series, MXG2 series, SX series)(FIX! release x7.2.1)
MSE and MCU 5300, 4200 and 4500 series(FIX! release v4.5(1.45))
MPS200 and MPS800 MCU(FIX! release j4.7.1)
Polycom Produkter

 

2014-04-09
Angående säkerhets bug Heartbleed i OpenSSL !

Programvaruuppdateringar kommer släppas till de produkter som är påverkade.

För senaste status se följande länkar:
Cisco Produkter
Polycom Produkter

Rekommenderade åtgärder.
1. Skydda med brandvägg där https och ssh trafik stoppas.
2. För oskyddade videokonferenssystem stäng webtjänsten/https och ssh om möjligt.

 

STV Support