Ramavtal

Kammarkollegiet Logo

Kontaktperson: Petter Thorén
E-mail: petter.thoren@stv.se
Telefon: 070-534 01 03

Avtalsnummer: 96-99-2011:005

Avtalsperiod: 2014-06-13 - 2016-06-30 Förlängningsoption max tom: 2018-06-30

Mer information finns på Kammarkollegiets webbsida, klicka här.

Ramavtal Digitala mötesrum med Kammarkollegiet

Omfattning

Ramavtalsområdet omfattas av produkter, tjänster och funktionstjänster inom Digitala mötesrum. Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning.

Med digitala möten avses: videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten.

Med produkt avses: hårdvara och programvara så som projektorer, konferensbryggor, konferenstelefoner, inredning, tillbehör, bokningssystem etc.

Med funktionstjänst avses att ramavtalsleverantören samordnar och ansvarar för alla ingående delar i leveransen inklusive drift av den bakomliggande tekniska plattformen.

Avrop kan göras av produkter för eget ägande med eller utan tjänster och/eller funktionstjänst. Det är tillåtet att avropa tjänster för produkter som kunden anskaffat tidigare. Den inredning som kan avropas inom detta ramavtal är begränsad till inredning för Digitala mötesrum och dess unika behov.

 

Exempel på produkt/tjänst

  • Elektroniska och tekniska mötestjänster, t.ex. webbmöten, telefon- och videokonferenser.
  • Hårdvara och programvara, t.ex. videokonferensutrustning och bokningssystem.
  • Inredning för Digitala mötesrum och dess unika behov, t.ex. anpassade konferensbord och akustikinredning.
  • Tillbehör, t.ex. högtalare, mikrofoner, kabelkanaler, belysning och mörkläggningsgardiner.

 

Avrop

För detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning. Den sker genom att avropande myndighet skickar en skriftlig avropsförfrågan samtidigt till samtliga leverantörer.

Produkter

Nedan visas ett antal produkter och lösningar inom kategorin Digitala mötesrum. Kontakta oss gärna för mer information.

Videokonferenssystem

Bordssystem

Cisco Telepresence DX70

Cisco Telepresence DX80

Cisco Telepresence EX

Polycom HDX 4000

Kompletta rumssystem

Cisco TelePresence MX300 G2 och MX200 G2

Cisco TelePresence MX700 och MX800

Cisco TelePresence Profile 65 Dual

Cisco TelePresence Profile 42

Cisco TelePresence Profile 55 Single och Dual

Cisco TelePresence Profile 65

Polycom Packaged Solutions

System för integration med AV-utrustning

Cisco Telepresence C90

Cisco Telepresence SX10

Cisco Telepresence SX20

Cisco Telepresence SX80

Polycom HDX 7000

Polycom HDX 8000

Polycom RealPresence Group 300

Polycom RealPresence Group 500

Polycom RealPresence Group 700

System för integration med Microsoft Lync

Polycom CX 8000 for Microsoft Lync

Infrastruktur

Cisco Telepresence Server

Cisco Telepresence TMS

Cisco Telepresence VCS Expressway

Cisco Telepresence VCS

Polycom RealPresence Access Director

Polycom RealPresence CloudAXIS

Polycom RealPresence Collaboration Server Virtual Edition

Polycom RealPresence Collaboration Servers 1500, 2000, 4000

Polycom RealPresence Collaboration Server 1800

Polycom RealPresence Platform Director

Polycom RealPresence Resource Manager

Polycom Video Border Proxy