STV Video Data

Smart Meeting VIDEO

Smart Meeting VIDEO

För mer information kontakta:

Tommy Hagström
tommy.hagstrom@stv.se
+46-70-863 35 34

Videokonferens med Direct

Smart Meeting VIDEO Direct är en mötestjänst för videokonferens som är tillgänglig dygnet runt. Mötet behöver inte förbokas utan startas när du och dina deltagare ringer in i mötet. Detta sker i fördefinierade mötesrum anpassade efter era behov sett till bildlayout, portkapacitet etc.. Verifiering av deltagare sker med hjälp av koder.

Operator

Smart Meeting VIDEO Operator är en fullservicetjänst där ni som mötesdeltagare kan koncentrera er helt på själva mötet. Videomötet kopplas upp med de av er beställda tjänsterna av vår help-desk ca. 10 minuter innan utsatt mötestid. Bokar gör ni enklast i det verktyg ni är vana att arbeta med, t.ex. Outlook eller Notes. Deltagarna kan vid behov under mötet komma i kontakt med vår kundtjänst för att t.ex. förlänga mötestiden eller addera på fler tjänster.

Oavsett om ni väljer bokade möten eller ”ad-hoc” möten kan deltagarna nyttja antingen IP eller ISDN.  Det går även bra att ringa in till mötet på telefon för de som inte har tillgång till ett videosystem.

Options

Proxy Service

Tjänsteabonnemanget Proxy Service ger möjlighet att kommunicera mot externa organisationer över IP utan att behöva dra ner på säkerheten. Samtalen tunnlas ut från kundens nätverk med fördefinierade portar till en publik accesspunkt som STV tillhandahåller, all kommunikation initieras inifrån-ut.

Gateway Service

Gateway Service är en tjänst som möjliggör kommunikation mellan IP- och ISDN-baserade videosystem.

Conference Support

Conference Support är en tjänst anpassad för större möten och evenemang. Konferensen initieras och leds av vår kundtjänst och är ett självklart val vid t.ex. presskonferenser, finansiell information, seminarier eller annan viktig kommunikation. Conference Support är den givna tilläggstjänsten vid tillfällen då inget får gå snett!<