STV Video Data

Säkerhetslösningar

Säkerhetslösningar

Den stora utmaningen tidigare, vid storskaliga och transparenta IP-lösningar, var kommunikationen genom brandväggar och mellan företag. Detta kan vi nu lösa, utan att göra avkall på säkerheten, genom att implementera en enhet för brandväggstraversering.

Polycom

TANDBERG