STV Video Data

Managementlösningar

Managementlösningar

Managementlösningarna syftar till att på enkelt sätt underhålla och övervaka videonätverket. Vidare finns det funktioner för schemaläggning, automatiserade uppkopplingar och statistikgenerering.

Polycom

TANDBERG