STV Video Data

Infrastruktur

 

För mer information kontakta:
Tommy Hagström
tommy.hagstrom@stv.se
+46-70-863 35 34

Infrastruktur

STV erbjuder allt som krävs för att frambringa en stabil och pålitlig infrastrukturplattform oberoende av nätverk och bakomliggande teknik. Lösningarna gör det möjligt att koppla samman ett i praktiken obegränsat antal deltagare till ett och samma möte. Deltagarna kan ansluta sig via traditionell videokonferens, via mobil eller fast telefon, eller via mobil med videostöd.

Utgå från ert kommunikationsbehov och kontakta oss för en diskussion kring hur er infrastrukturplattform kan byggas upp.