STV Video Data

Telemedicin

För mer information kontakta:
Tommy Hagström
tommy.hagstrom@stv.se
+46-70-863 35 34

Telemedicin

STV har lång erfarenhet av kundanpassade telemedicinsystem. Sedan 2004 har vi levererat ett stort antal systemlösningar för varierande telemedicinska applikationer som t.ex. röntgenronder och patologi samt kliniska och administrativa möten.

System för virtuella behandlings- och beslutskonferenser

STV har i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhusets metodansvarige för telemedicin samt medicinsktekniska avdelningens röntgeningenjörer, utvecklat ett system för virtuella behandlings- och beslutskonferenser. Kravställare var radiologer och kirurgispecialister.

Systemlösningen innehåller teknik för att överföra röntgenbilder / patientinformation mellan sjukhus via landstingens nätverk och Sjunet. Systemet, bestående av två s.k. videocontainrar, är idag i rutindrift mellan ett stort antal olika sjukhus i Sverige.