STV Video Data

Polis – förhörsrum

 

För mer information kontakta:

Tommy Hagström
tommy.hagstrom@stv.se
+46-70-863 35 34

Polis – förhörsrum

STV erbjuder förhörsrum med mycket enkelt handhavande. Trots ett flertal funktioner styrs allt från några få knappar vilket gör att användaren kan koncentrera sig på förhöret istället för den tekniska utrustningen.

Systemet medger möjlighet till inspelning på flera olika medier samtidigt. Dessutom kan utrustningen erhållas med funktion för två kameror vilka spelas in samtidigt med bild-i-bild för att ha full kontroll på både den som förhörs och på förhörsledaren.

Datorstyrd teknik innebär lång teknisk livslängd på systemet och att arbetsmomenten och handgreppen förblir de samma oavsett ingående systemdelar.

  • Lätt att använda – Med vår lösning kan förhörsledaren själv starta och genomföra sitt förhör utan inblandning av fotografer eller annan personal. Detta bidrar till att öka er kapacitet.
  • Lätt att lära – Svensk bruksanvisning
  • Tillförlitlighet – Professionell utrustning för professionella användare
  • Trygg investering – Utvecklat tillsammans med polisen, rekommenderas av RPS
  • Uppgraderingsbar för mycket lång teknisk livslängd

Genom tätt samarbete med Sveriges polismyndigheter har vi med vår lösning satt den defacto-standard som gäller för flerparten av de rum som är i daglig drift. Från Umeå i norr till Karlskrona i söder har vi hittills levererat fler än 66 förhörsrum.