STV tecknar Ramavtal med Kammarkollegiet gällande Digitala Mötesrum


STV tecknar Ramavtal med Kammarkollegiet gällande Digitala Mötesrum

STV signerade den 9 juni 2014 Kammarkollegiets Ramavtal gällande Digitala Mötesrum och nu är avtalet klart för avrop.

Avtalet omfattar produkter, tjänster och funktionstjänster inom Digitala mötesrum.

  • Med digitala möten avses: videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten.
  • Med produkt avses: hårdvara och programvara så som projektorer, konferensbryggor, konferenstelefoner, inredning, tillbehör, bokningssystem etc.
  • Med funktionstjänst avses att ramavtalsleverantören samordnar och ansvarar för alla ingående delar i leveransen inklusive drift av den bakomliggande tekniska plattformen.

Vi på STV är mycket glada över att avtalet för Digitala Mötesrum äntligen är i hamn, säger Peter Freander, VD på STV. Såväl vi som våra kunder har efterfrågat avtalet under längre tid. När avtalet nu finns, minskar det interna arbetet med egna upphandlingar hos våra kunder, vilket vi naturligtvis hoppas skall få en positiv effekt på affärerna till den offentliga sektorn, fortsätter Peter Freander.

För mer information om avtalet kontakta:

Petter Thorén, Business Development Manager
petter.thoren@stv.se
070-534 01 03