Virtuella rondrum – videoklipp


Virtuella rondrum – videoklipp

Tack vare högteknologisk utrustning och en unik konferensmiljö har oanade möjligheter öppnats upp för patienter med cancer eller andra allvarliga sjukdomar. Med virtuella rondrum kan specialistkompetens samlas och arbeta professionellt tillsammans, både på plats och med läkare på distans. Satsningen, som är resultatet av ett samarbete mellan Region Skåne och STV och Cisco, har fallit mycket väl ut och innebär både snabbare, säkrare och mer rättvis behandling.

Se videoklippet här >>.

För mer information kontakta:
STV
Peter Palm
Sales Manager Healthcare Solutions
peter.palm@stv.se
+46-70-820 39 75