Videokonferens i Norrbotten


Videokonferens i Norrbotten

STV har sedan många år levererat länsomfattande videokonferenslösningar till Norrbotten. När avståenden är stora krävs nytänk för att ge invånarna bra vård, service och möjligheter till utbildning. Med hjälp av videomöten har IT Norrbotten, Norrbottens läns landsting och kommuner skapat en grund för detta i Norrbotten och samtidigt gjort länet lite rundare.

Se videoklippet här >>.

För mer information kontakta:
STV
Göran Tjernberg, Services Manager
Telefon: +46-70-835 42 92
E-mail: goran.tjernberg@stv.se