Gertrud i internationell press


Gertrud i internationell press

Den av STV levererade nationella videokonferenslösningen ”Gertrud” fortsätter sätta både Cisco och STV på världskartan ur ett telemedicinskt perspektiv. Senaste uppmärksamheten kommer i en tidsskrift som Siemens ger ut på temat ”healthcare”.
– Att detta skulle få sådan enorm genomslagskraft, både nationellt och nu även internationellt kunde vi bara drömma om, säger Göran Tjernberg, Services Manager på STV.

Ladda ner (pdf)

För mer information kontakta:
Göran Tjernberg, Services Manager

Telefon: +46-70-835 42 92
E-mail: goran.tjernberg@stv.se