Cisco Solution Innovation Partner of the Year 2011


Cisco Solution Innovation Partner of the Year 2011

I San Diego under Ciscos Partner Summit 2012 utsågs STV till ”Solution Innovation Partner of the Year 2011, North”. STV erhåller utmärkelsen primärt pga. sin satsning inom hälso-/sjukvård och projektet ”Gertrud” som sponsrats av Hjärt-/Lungfonden där totalt 34 videoanläggningar installerats över hela Sverige och som används till rådgivning och konsultation inom barnkardiologi.

– Att få ta emot priset som årets innovationspartner känns jättekul säger Peter Freander, VD på STV. Detta visar att vår satsning på de mer komplexa lösningarna inom framförallt hälso-/sjukvård och distansutbildning har satt bolaget på kartan fortsätter Peter.

För mer information kontakta:

STV
Peter Freander, VD
peter.freander@stv.se
+46-70-546 76 56