Seminarium för hälso- och sjukvård


Seminarium för hälso- och sjukvård

Den 2 februari anordnar STV, som ledande leverantör av telemedicinska lösningar, tillsammans med Cisco ett seminarium för hälso- och sjukvårdssektorn. Seminariet berör hur videokonferens kan nyttjas i vården för att effektivisera processer och spara pengar. Vi kommer dessutom att presentera ett antal lyckosamma projekt vi genomfört.

Anmäl er här >> http://extra.cisco.se/

För mer information kontakta

Clas Jakobsson
clas.jakobsson@stv.se
+46-70-514 99 44