Smart Meeting – ”Managed Service of the Year”


Smart Meeting – ”Managed Service of the Year”

När Cisco höll sin årliga partnerdag den 19 maj på Näringslivets Hus
utsågs STVs tjänst Smart Meeting® till ”Managed Service of the Year”.
Motiveringen löd:

Med sin tjänst låter denna partner sina kunder konsumera video som
tjänst utan att behöva fundera på tekniken. Med stabil serviceleverans
och flexibel betalningsmodell har tjänsten blivit mycket populär och
har ett stadigt tillflöde av nöjda kunder. Man har också framgångsrika
samarbeten med andra aktörer i branschen, vilket i sin tur driver
tillväxt för vår gemensamma marknad. Priset tilldelas den Partner som
har årets bäst fungerande tjänst från ett kundnöjdhets- och
funktionalitetsperspektiv – STV och tjänsten Smart Meeting®.

Vi är naturligtvis både glada och stolta att få denna utmärkelse,
säger Peter Freander, VD på STV. Det är ett tydligt bevis på hur vår
långsiktiga satsning på kvalitativa och tillgängliga mötestjänster
levererar verkligt kundupplevt värde över tiden, fortsätter Peter.

För mer information kontakta:

Peter Freander, VD
Telefon: +46-70-546 76 56
E-mail: peter.freander@stv.se