Rondrum för multidisciplinära beslutskonferenser


Rondrum för multidisciplinära beslutskonferenser

STV har på uppdrag av Region Skåne designat och implementerat två rondrum för multidisciplinära beslutskonferenser. Rummen togs i skarp drift under mitten av maj och responsen från läkarteamen som kört konferenser har varit långt över förväntan. Virtuella ronder bidrar till en snabbare utredning – det vill säga kortare tid från symtom till diagnos och behandling vid cancer eller annan allvarlig sjukdom. Eventuella missförstånd undviks eftersom patientens läkare kan tala direkt med alla sakkunniga experter samtidigt. Vid samma tillfälle sker också överenskommelse om eventuellt nya utredningar och – inte minst – vem som ansvarar för vad. Andra vinster är att dubbelbokningar av undersökningar och återbesök kan undvikas och patienten kan få tydligare och snabbare besked.

– Vi är både stolta och glada att vi fått förtroendet från Region Skåne att medverka i såväl konstruktion som genomförande av dessa unika lösningar som på ett så tydligt sätt levererar konkret värde till vårdprocessen, säger Peter Palm, Sales Manager Healthcare Solutions på STV. Denna installation visar, liksom den nyligen vunna upphandlingen ”Gertrud”, att företagets satsning inom telemedicin och verksamhetskritiska applikationer bär frukt, fortsätter Peter.

Se gärna filmsekvensen som beskriver en typisk beslutskonferens >>

 

För mer information kontakta:

STV
Peter Palm
Sales Manager Healthcare Solutions
peter.palm@stv.se
+46-70-820 39 75