STV har vunnit ”Gertrud”-upphandlingen


STV har vunnit ”Gertrud”-upphandlingen

STV har i skarp konkurrens som ledande leverantör av videokonferens- och telemedicinsk utrustning vunnit en upphandling av systemen för barnkardiologi. Avtal har tecknats med Karolinska Universitetssjukhuset som genomfört upphandlingen. Avtalet omfattar 25 mobila, specialdesignade, system för överföring av ultraljudsbilder, röntgenbilder mm i realtid. Som option finns möjligheten att utöka antalet system med ytterligare 10 enheter. Med dessa system kan landets specialister lätt komma i kontakt med kliniker som behöver akut hjälp för att stödja kollegor som snabbt måste behandla svårt hjärtsjuka barn. Dessutom kan gruppmöten mellan specialister lätt ordnas för utbyte av viktig information och erfarenheter. De tekniska kraven är betydande och har tack vare STV:s samarbete med en ledande leverantör, Cisco, lyckats åstadkomma en lösning som överskrider önskade skallkrav.

– Vi på STV är mycket stolta över detta avtal. Det är ett betydande steg i vår omfattande satsning på telemedicin där vi även tidigare satt avtryck på kartan med våra uppmärksammade medicinska speciallösningar, säger Peter Freander VD på STV.

För mer information kontakta:

STV

Peter Freander, VD
peter.freander@stv.se
+46-70-546 76 56