STV tecknar ramavtal med SKL Kommentus


STV tecknar ramavtal med SKL Kommentus

STV tecknar ytterligare ett ramavtal med SKL Kommentus, även denna gång inom videokonferenslösningar. Avtalet sträcker sig t.o.m. 2012-06-30, SKL Kommentus har därefter möjlighet att förlänga avtalet med upp till 12 månader vid maximalt två tillfällen. Avropsberättigade organisationer består av både landsting och kommuner samt ett stort antal kommunala bolag.
Avtalet omfattar videokonferensutrustning, tillbehör och relaterade tjänster. Om avropet avser en tjänstelösning med drift, förvaltning, användarstöd, övervakning och videokonferensutrustning mot en fast eller rölig månadskostnad skall SKL Kommentus del III användas.
För mer information om avtalen och de olika avropsmöjligheterna kontakta:

STV
Peter Freander, VD
peter.freander@stv.se
+46-70-546 76 56