STV tar konceptet


STV tar konceptet

Kommunikation som tjänst är ett vedertaget koncept som nu får allt starkare fotfäste och intresserar allt fler organisationer, inte enbart för att det finns stora möjligheter att spara pengar, utan också på grund av de funktioner och tjänster som möjliggörs när man väljer att investera i en skalbar äkta tjänstelösning.

STV:s lösningar både förenklar och effektiviserar vardagen för både medelstora och stora företag vid sin fullskaliga lansering av konceptet Smart Meeting EASY – video som tjänst. I paketet erbjuds kompletta IP-baserade videomötestjänster och plattformar som täcker de flesta behoven inom effektiv och kostnadsbesparande visuell kommunikation.

Tjänsten Smart Meeting EASY tillsammans med ett komplett tjänsteleveranserbjudande inom samarbete och Collaboration erbjuds antingen standardiserat eller kundanpassat.

– Vi erbjuder något som passar alla organisationer, säger Clas Jakobsson, Sales Manager Conferencing Services på STV. Vår affärsidé bygger på principen att alla kunder har unika behov och dessa skall vi anpassa oss till.

– Vi täcker allt från den enklaste lösningen till den mer komplexa lösningsarkitekturen, bl.a. med integrationer mot företagsinterna system som t.ex. OCS eller Samtetime. Inom integrationer har vi dessutom förstärkt organisationen substantiellt den senaste tiden, fortsätter Clas.

Lösningar som omfattar Proxytjänster, Gatewaytjänster, IVR-lösningar och liknande kräver normalt stora investeringar och tung intern kompetens i organisationen för hantering av drift, uppgraderingar och support. Genom att istället välja ”Video som tjänst” och Smart Meeting EASY från STV överlåter kunderna ansvaret för infrastrukturplattformen med relaterade tjänster som drift och support till en av Nordens mest innovativa leverantörer av kommunikationstjänster.
För dig som kund kommer detta bland annat att ge följande fördelar:

• Inga investeringar
• Kontrollerbara driftskostnader (pris per användare/system och månad)
• Flexibilitet i eskalering av antal användare och funktionalitet
• Marknadsledande tjänster med bred funktionalitet och konkret ROI
• Minimalt behov av interna resurser
• Uppgraderingar sker primärt i den centrala infrastrukturen vilket ger automatisk tillgång till ny funktionalitet
• Ni kan fokusera på er kärnverksamhet och överlåta kommunikationsplattformen till en erkänd expert på området

STV har ramavtal med SKL Kommentus avseende video- och distansmötestjänster. Avtalet omfattar videoinfrastruktur och distansmöten som tjänst dvs. drift, förvaltning, användarstöd, övervakning och videokonferensutrustning mot en fast eller rölig kostnad. Avropsberättigade organisationer består av både landsting och kommuner samt ett stort antal kommunala bolag.

Kontakta STV om du vill veta mer vad detta kan innebära för er verksamhet och hur mycket pengar ni kan spara.

Clas Jakobsson
Sales Manager
E-mail: clas.jakobsson@stv.se
Telefon: 08-568 441 00