STV tecknar ramavtal med SKL Kommentus


STV tecknar ramavtal med SKL Kommentus

STV tecknar ramavtal med SKL Kommentus avseende video- och distansmötestjänster med ordinarie avtalstid 2010-10-01 t.o.m. 2012-06-30. SKL Kommentus har därefter möjlighet att förlänga avtalet med upp till 12 månader vid maximalt två tillfällen.

Avtalet omfattar videoinfrastruktur och distansmöten som tjänst dvs. drift, förvaltning, användarstöd, övervakning och videokonferensutrustning mot en fast eller rölig kostnad. Avropsberättigade organisationer består av både landsting och kommuner samt ett stort antal kommunala bolag.

För mer information om avtalet kontakta:

STV

Peter Freander, VD
peter.freander@stv.se
+46-70-546 76 56