Certifiering inom projektledning


Certifiering inom projektledning

STV har idag erhållit den internationellt vedertagna certifieringsnivån IPMA inom projektledning. Certifieringen innebär att projektledare på STV, under en längre tid genomgått omfattande utbildningar inom projektledning, projektmetodik och projekthantering.

– Jag är stolt över att vi nu kan titulera oss IPMA-certifierade. Detta är ett led i vår tydliga satsning på kompetens- och medarbetarutveckling, säger Göran Tjernberg, Services Manager på STV.

– Att vi nu är certifierade ger oss en tydlig kvalitetsstämpel och vi kan än mer fokusera på vår tjänsteleveranskvalitet, fortsätter Göran.

För mer information kontakta:

Göran Tjernberg
+46-70-835 42 92