STV tecknar telefonkonferensavtal med Etac


STV tecknar telefonkonferensavtal med Etac

STV tecknar avtal med Etac avseende tjänsten Smart Meeting VOICE.

– Vi valde STV och Smart Meeting VOICE främst på grund av enkelhet och skalbarheten i tjänsteutbudet och  för kundsupportens kompetens och vilja, säger Mats Ericsson, IT-chef.
– Miljön är i ständigt fokus hos oss och vi uppmuntrar våra medarbetare att tänka till en extra gång innan man bokar en resa. På Etac tänker vi miljö i allt vi gör.
I ett nästa steg diskuteras även en vidareutveckling med Microsoft Live Meeting för att få möjlighet att visualisera det man talar om.

För mer information kontakta:

Clas Jakobsson, Sales Manager Meeting Services
clas.jakobsson@stv.se
+46-70-514 99 44